Αρχείο κατηγορίας: Uncategorized

Φεβ 04

Use your imagination to create new situations

Crafting an original work of fiction, poetry, or creative non-fiction takes time, practice, and persistence. While there’s no exact science to creative writing, the following tips will help you get started: Write about what you know Beginning writers always get told ‘write what you know’, but it’s good advice. Use settings, characters, background, and language …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.cwonline.eu/?p=45

Μαΐ 10

creative writing

  Τι είναι η Δημιουργική Γραφή;  Δημιουργική γραφή είναι κάτι όπου ο σκοπός είναι να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα συναισθήματα, αντί να μεταφέρουν απλώς τις πληροφορίες.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.cwonline.eu/?p=1